231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

W dniu  3 maja 2022 r. w Przemyślu odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji. 231 lat temu została uchwalona druga na świecie a pierwsza w Europie Konstytucja. Uroczystość upamiętniająca to wydarzenie, w którym udział wzięli Członkowie przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną w intencji Ojczyzny, której Czytaj dalej…

Walne Zgromadzenie członków Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu

19 lutego 2022 r. . w siedzibie Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu, odbyło się Walne Zgromadzenie członków Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału w okresie kadencji 2018 – 2022, działalności finansowej, przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną i z działalności Sądu Koleżeńskiego. Ze Czytaj dalej…

Odsłonięcie pomnika Podhalańczyka w Przemyślu

Członkowie przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków wzięli udział 18 luty 2022 roku –  w uroczystości odsłonięcia odtworzonego Pomnika Podhalańczyka w 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich. Pomnik w czasie II wojny światowej Pomnik zaginął, został zniszczony, być może zakopany. Nigdy nie został odnaleziony.  Replikę pomnika Podhalańczyka podczas uroczystości poświęcił metropolita przemyski ks. abp Czytaj dalej…

„A myśmy szli i szli dziesiątkowani” 82. rocznica pierwszej deportacji

We wrześniu 1939 roku, Przemyśl stał się miastem granicznym pomiędzy agresorami niemieckim i sowieckim. Stało się tak na mocy paktu Ribbentrop – Mołotow, zawartego pomiędzy hitlerowską III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Przebiegająca przez środek miasta rzeka San stała się graniczną. Miasto przez dwa lata, do czasu ataku III Rzeszy Czytaj dalej…