Odeszła od nas śp. Wanda Krupa

Członkowie i Zarząd Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu z głębokim żalem żegnają koleżankę śp. Wandę Krupa, którą pożegnamy 8 lipca 2018 r. o godz. 15.00 w kościele parafialnym w Krzywczy.

Odszedł od nas śp. Jan Jagielik

Członkowie i Zarząd Związku Sybiraków w Przemyślu z głębokim żalem żegnają kolegę Sybiraka śp. Jana Jagielik, którego pożegnamy 2 lutego 2028 r. o godz. 11:00 w Kaplicy Cmentarza na Orłach.

Odzedł od nas śp. Henryk Konieczny

Członkowie i Zarząd Związku Sybiraków w Przemyślu z głębokim żalem żegnają kolegę Sybiraka śp. Henryka Koniecznego, którego pożegnamy 16 czerwca 2017 r. o godz. 14:00 w Kaplicy Cmentarza Zasańskiego w Przemyślu.