STATUT ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

Statut Związku Sybiraków – plik pdf   STATUT ZWIĄZKU SYBIRAKÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Sybiraków, zwane w dalszej części Statutu  „Związkiem” i posiada osobowość prawną. Osobowość prawną posiadają także Oddziały i mogą posiadać również Koła. 2. Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów i Zarządy Kół Czytaj dalej…