Wspomnienia Pani Janiny Boczar

Moja rodzina wie co to okupacja sowiecka. Na Kresach Wschodnich po wybuchu II wojny światowej zapanował szczególnie ostry terror, który można porównać do holokaustu i czystek etnicznych. Od miejscowości Bachów, Kupna, Tarnawce, Prałkowce, Przemyśl, Hermanowice i dalej na wschód setki rodzin przezywały swoją rodzinną tragedię. Największy  wymiar tej tragedii miał Czytaj dalej…

Wspomnienia Pani Józefy Kołodziej

Moje życie na wygnaniu. Sześć najtragiczniejszych lat mojego życia spędziłam – wygnana z rodzinnych stron – na dalekiej, nieludzkiej ziemi na Uralu i na Ukrainie.  Wszystko zaczęło się jeszcze przed świtem 10 lutego 1940 roku. Do naszego domu we wsi Nehrybka koło Przemyśla, gdzie mieszkaliśmy od dwudziestu lat, wtargnęli dwaj Czytaj dalej…

Wspomnienia Pani Krystyny Zwierkowskiej

Droga przez mękę –moje wspomnienia z przeżyć na nieludzkiej ziemi. Dziś w przeddzień 70-tej rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na nieludzka ziemię w dniu 10 lutego 1940 r., setki tysięcy uśpionych Polaków zostało zaskoczonych i wyrwanych z rodzinnych domów. Wśród tych tysięcy była i moja rodzina. Mimo upływu lat – Czytaj dalej…

Wspomnienia Pani Anny Skolarczyk. Medyka 2011 r.

„Wszystko pamiętam…. Tak jakby to wczoraj był.” Podczas pierwszej fali deportacyjnej z dnia 10 lutego 1940 r. z terenów zajętych przez Rosjan deportowano około 140 tysięcy osób. W większości Polaków, głównie osadników wojskowych, średnich i niższych urzędników państwowych, służbę leśną oraz pracowników PKP. Zabierano całe rodziny bez wyjątku. Druga fala Czytaj dalej…