W tradycji świąt Bożego Narodzenia – spotkanie opłatkowe członków przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków. 19.01.2020 r.

19 stycznia 2020 r. tradycyjnym spotkaniem opłatkowym przemyski Oddział Związku Sybiraków rozpoczął kolejny rok pracy. Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się Mszą św. Koncelebrowaną, której przewodniczył ks. Prałat Stanisław Czenczek. Po Mszy św. Członkowie Oddziału i zaproszeni Goście przeszli do PCEN gdzie odbyło się spotkanie. Swoim udziałem zaszczycili nas: Prezydent Miasta Przemyśla Więcej…

Otwarcie ścieżki edukacyjnej “IV Rozbiór Polski”.

14 grudnia 2019 r. przemyski Oddział Związku Sybiraków dokonał otwarcia ścieżki edukacyjno-historycznej „IV Rozbiór Polski”, którą wybudował w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” z projektu „Przez Sybir do Niepodległej”. Wytyczenie szlaku – ścieżki edukacyjnej „IV Rozbiór Polski”– Więcej…

101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tegoroczne obchody związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości celebrowane były przez dwa dni. 10 listopada 2019 r. przy pomniku “Orląt Przemyskich” odbyła się wieczornica połączona ze świętem Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP. Tego dnia harcerze rozświetlili pomnik swojego patrona setkami zniczy w barwach narodowych, wystawili wartę honorową oraz przygotowali spektakl słowno-muzyczny o Więcej…

Konkurs piosenki patriotycznej “Przez Sybir do Niepodległej”.

W dniu 6 listopada 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej – “Z pieśnią do Niepodległości”, którego współorganizatorem był przemyski Oddział Związku Sybiraków realizowanego w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. z projektu „Przez Sybir do Niepodległej”. Łącznie w konkursie wzięło udział 28 uczestników ze szkół Przemyśla jak Więcej…

Konkur plastyczny “Przez Sybir do Niepodległej”.

W dniu 26 października 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu obradowało jury konkursu plastycznego „Przez Sybir do Niepodległej”. Na konkurs wpłynęło 58 prac o tematyce zesłań na Sybir. Po długim namyśle członkowie jury wytypowali prace do nagród, zaś wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy za oryginalny pomysł i Więcej…

„Pamiętaj historię Polski i Przemyśla” – spotkanie Sybiraków z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu.

25 października 2019 r. na zaproszenie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego Pana Tomasza Dziumak przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków w osobach: Pani Stanisława Żak – prezes zarządu,  Pani Joanna Preiss – wiceprezes zarządu, Pani Krystyna Zwierkowska – członek zarządu i Pan Marian Boczar – sekretarz zarządu spotkali się Więcej…

„Przez Sybir do Niepodległej” – poranek patriotyczny – lekcja historii.

Pod takim tytułem 27 września 2019 r. odbył się drugi zaplanowanych „Poranków Patriotycznych” – spotkań Sybiraków z młodzieżą. Słuchaczami i widzami drugiego „Poranka” byli uczniowie szkół ponadpodstawowych Przemyśla i powiatu przemyskiego. Założeniem spotkania było upamiętnienie losów Zesłańców Sybiru oraz ich udział w dążeniach do odzyskania niepodległości Polski, upamiętnienie wydarzeń lokalnych Więcej…

80. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę i Dzień Sybiraka w Przemyślu.

III Rzesza, planując atak na Polskę, 23 sierpnia 1939 r. podpisała umowę międzynarodową ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, nazywaną także paktem Ribbentrop-Mołotow. W ramach współpracy pomiędzy III Rzeszą a ZSRR zatwierdzony został tajny protokół, w którym tereny Polski zostały podzielone na dwie strefy wpływów pomiędzy rzekami: Narew, Wisła, San. We Więcej…

Uroczystość organizowana przez społeczność Szkoły Podstawowej Nr 15. “Ściana straceń” przy ul. Lwowskiej w Przemyślu. 17.09.2019 r.

17 września br. w 80. Rocznicę wybuchu II wojny światowej i napaści Związku Sowieckiego na Polskę przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków, Marian Boczar, Krystyna Hańczuk, Edward Kroczek, Andrzej Stawarz wzięli udział w uroczystości patriotycznej, która odbyła się przed „Ścianą Straceń” w Przemyślu przy ul. Lwowskiej a przygotowaną przez nauczycieli i Więcej…