„Światła pamięci”

Gdzieś na rozległych bezdrożach Wschodu wyblakłe plamy pamięci zatarte czasem krwawiące wspomnieniem Ile mogił bez śladu a pełnych bólu zapalmy w sercach znicze myśli modlitw TAM tego nikt nie uczyni W nabrzmiałym bólem milczeniu stoimy nieugięci Zapalmy światła pamięci.   Wiesław Krawczyński

DZIEŃ ARCHIWISTY w Archiwum Państwowym w Przemyślu

W Archiwum Państwowym w Przemyślu już po raz drugi obchodzony był Dzień Archiwisty. W tym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków w osobach: Pani Stanisława Żak, Państwo Maria i Roman Rydzik, Krystyna Jasz, Edward Kroczek, Krystyna Hańczuk. Tego dnia nastąpiło otwarcie, ustawionej przed budynkiem Archiwum, wystawy NIEPODLEGŁA, HISTORIE Więcej…

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 75. rocznicę aresztowania i deportacji mieszkańców Harty na Sybir. 20 września 2020 r.

Harta to największa miejscowość gminy Dynów i jedno z większych sołectw w województwie podkarpackim. Pierwsze pisane źródła, w których pojawia się nazwa Harta, pochodzą z 1429 r. Ważnym wydarzeniem z historii tej miejscowości stała się przeprowadzona w 1937 r.  przez, niektórych mieszkańców Harty i okolicznych wsi blokada drogi Przemyśl – Więcej…

81. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę i Dzień Sybiraka. 17 września 2020 r.

81 lat temu, we wrześniu 1939 roku, Przemyśl stał się miastem granicznym pomiędzy dwoma agresorami – mocarstwami: niemieckim i sowieckim. Stało się tak na mocy podpisanego paktu Ribbentro-Mołotow, zawartego pomiędzy hitlerowską III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.  Przebiegająca przez środek miasta rzeka San stała się granicą. Przemyśl był podzielony Więcej…

81. rocznica wybuchu II wojny światowej.

1 września w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyły się w Przemyślu uroczystości upamiętniające ten tragiczny dla narodu polskiego dzień. Organizatorami uroczystości byli Prezydent Miasta Przemyśla oraz Dowództwo Garnizonu Przemyśl.  Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną odprawioną w kościele o.o. Karmelitów Bosych. Mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił Więcej…

Świadczenie pieniężne dla Sybiraków – formularz wniosku

Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczamy do pobrania formularz wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego w związku z deportacją do ZSRR.  Pomocy w wypełnieniu wniosku będziemy udzielać w biurze Zarządu Oddziału. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.  Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.  FORMULARZ Wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego dla Sybiraków Więcej…

W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej polscy żołnierze odzyskali swoją tożsamość.

W setną rocznicę „Cudu nad Wisłą„, dzięki staraniom wielu osób i środowisk na Cmentarzu Zasańskim odsłonięta została tablica z nazwiskami, dotąd bezimiennych, 79 polskich żołnierzy Wojska Polskiego poległych oraz zmarłych w latach 1918 – 1920 walcząc w obronie Ojczyzny w wojnie polsko – ukraińskiej i polsko – bolszewickiej. W uroczystości Więcej…

Projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym dla Sybiraków.

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956 (druk nr 452) – uzasadniał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dera. Głosowanie: wniosek o niezwłocznie przystąpienie do drugiego czytania projektu Więcej…

77. rocznica Zbrodni Wołyńskiej uroczystości upamiętniające Ofiary w Przemyślu.

77 lat temu Ukraińska Armia Powstańcza rozpoczęła operację „czyszczenia” Wołynia z jego polskich mieszkańców, stanowiących około 16 proc. populacji regionu. Sotnie UPA operowały na terenie Wołynia i atakowały skupiska polskich mniejszości. W tych krwawych wyprawach upowców często wspierali ukraińscy chłopi. W czasie najazdów mordowali Polaków barbarzyńskimi metodami. Chcieli, by wieści Więcej…