Konkursy w ramach Programu "NIEPODLEGŁA"

Odsłony: 280

 Konkursy organizowane pod hasłem 

"Przez Sybir do Niepodległej"   

 

to projekt  edukacyjny  skierowany  do  uczniów  szkół podstawowych  i  średnich 
z  Przemyśla  i  powiatu przemyskiego. 
Obejmują one szeroko rozumianą tematykę zesłań Polaków na Sybir i obchodów setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości.    

 

Konkursy do, których poniżej przedstawiamy regulaminy dotyczą czterech form uczestnictwa:

 

1. LITERACKA

         - regulamin konkursu literackiego

          - załącznik do regulaminu nr 1 

          - oświadczenie Opiekuna merytorycznego

2. RECYTATORSKA

         - regulamin konkursu recytatorskiego

         - załącznik do regulaminu nr 1

         - oświadczenie Opiekuna merytorycznego

3. PLASTYCZNA

         - regulamin konkursu plastycznego

         - załącznik do regulaminu    

4. PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

          - regulamin konkursu piosenki patriotycznej

          - załącznik do regulaminu